VILÁGOSSÁG
Bölcsészeti-akadémiai folyóirat

Megrendelem a Világosság Bölcsészeti-akadémiai folyóiratot a következő lapszámtól, és vállalom, hogy az előfizetési díjat a részemre küldött csekken befizetem.

Megjelenik negyedévente

Kiadja a
Tudástársadalom Alapítvány

Főszerkesztő: Fábri György

Szerkesztőbizottság:
Czigler István
Fehér Márta
Fejős Zoltán
Granasztói György
Hunyady György
Kelemen János
Nyíri Kristóf
Varga Csaba

Szerkesztőségi titkár:
Kerülő Tünde
Mobil: 06 20 312 7378

A szerkesztőség címe:
Cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 33. III/10.
Telefon: (06 1) 373-0008
Mobil: (06 20) 312 7378
Fax:(06-1) 321-3803
E-mail:
redactio@vilagossag.hu

Megvásárolható:

Gondolat Könyvesház

1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16.

Pont Könyvesbolt,
1051 Budapet, Nádor u. 8.

Írók Boltja,
1067 Budapest, Andrássy út 45.

Az ország többi pontjain a
nagyobb hírlapárusoknál


Megrendelhető:

Tudástársadalom Alapítvány
Cím: 1061 Budapest, Jókai tér 3. I/13.
E-mail: redactio@vilagossag.hu
Fax:(06-1) 321-38-03

Könyvtárellátó Kht
Cím: 1391 Budapest, Pf. 204.

vagy előfizethető átutalással:
Tudástársadalom Alapítvány
10402166-21639371 (bankszámlaszámra)

Éves előfizetési díj: 3000 Ft

Világossag-banner (468x60)

  egy évre: 3000 Ft-os áron
(az előfizetés magába foglalja a negyedéves megjelenésű folyóirat
4 lapszámát és a Világosság kötet új számát)
Az előfizetési csekket az alábbi címre kérem küldeni:
név:
város/község:
utca, házszám:
irányítószám:
telefonszám:
e-mail: